4 دنبال‌ کننده
8.6 هزار بازدید ویدیو
20 بازدید 4 ماه پیش

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می¬تواند به طور همزمان جریان هوا ، انتقال حرارت و انتقال ذرات و گونه ها را پیش¬بینی کند . یک مدل CFD براساس معادلات پایه فیزیک جریان سیال و انتقال انرژی ساخته می¬شود . آنالیز CFD برای حالت تولید گاز CO و آنالیز دود برای سیستم تخلیه هوای طراحی شده انجام گرفته است. هدف از کار حاضر بررسی سیستم تخلیه هوای طراحی شده برای محیط پارکینگ در پروژه " مجتمع تجاری زیما" با استفاده از CFD می باشد. هدف اصلی این پروژه پیدا کردن نقاط بهینه ، تعداد بهینه و جهت¬گیری ها

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر