39 دنبال‌ کننده
189.9 هزار بازدید ویدیو

نمونه تدریس المپیاد زیست شناسی

3.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

نمونه تدریس المپیاد زیست شناسی www.iran-olympiad.ir

دیگر ویدیوها

نمونه تدریس المپیاد زیست شناسی

3.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

پتانسل عمل

2.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

آلودگی سلول با باکتری لیستریا

1.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

قطعه قطعه شدن RNA

1.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

telomer replication

709 بازدید ۷ سال پیش

کلنی ولوکس

7 هزار بازدید ۷ سال پیش

ام اچ سی کلاس دو MHC II

1.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

MHC I ام اچ سی کلاس یک

1.8 هزار بازدید ۷ سال پیش

لوسین زیپر

292 بازدید ۷ سال پیش

گلیکولیز

1.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

ساختار سه بعدی گلوکز

1.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

آنزیم DNA;پلیمراز

5 هزار بازدید ۷ سال پیش

رشته های چین خورده بتا

481 بازدید ۷ سال پیش

باکتریوردوپسین

501 بازدید ۷ سال پیش

ATP

1.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

رگ زایی

2 هزار بازدید ۷ سال پیش

انقباض عضله

2.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

alpha helix

637 بازدید ۷ سال پیش

شیب غلظت و سنتز ATP

1.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

بیان ژن

2.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

الکتروکاردیوگرام

4.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

ترجمه و رنویسی در سلول

3.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

همانند سازی DNA

5.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

دستگاه گوارش

3.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

ترشح از جسم گلژی

2.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

گردش خون انسان

27.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

تنفس سلولی - انتقال الکترون

4.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

آنتی بادی - ایمنی

2 هزار بازدید ۷ سال پیش

اثرانگشت DNA

2.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

فشرده شدن DNA

1.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

تشریح بدن انسان - قلب - قسمت 2

9.9 هزار بازدید ۸ سال پیش

حمله کروکودیل ها - حتما ببینید

13.3 هزار بازدید ۸ سال پیش

قورباغه بزرگ آمریکایی

2.3 هزار بازدید ۸ سال پیش

جنگ شیر و ببر

5.3 هزار بازدید ۸ سال پیش

همانند سازی DNA - فارسی

9.9 هزار بازدید ۸ سال پیش

گاومیش کوهاندار آمریکایی

894 بازدید ۸ سال پیش

تمساح امریکایی

900 بازدید ۸ سال پیش

قورباغه شاخدار آمازون

1.3 هزار بازدید ۸ سال پیش
نمایش بیشتر