3 دنبال‌ کننده
8.7 هزار بازدید ویدیو

اهداف کانال مدرسەی اصحاب (رض) | تأسیس مامۆستا توفیق منبری: دعوت به ➊ پیروی اصحاب گونە از کتاب و سنت ➋ محبت و خیرخواهی ➌ اعتدال و میانەروی ➍ حق نگری و خرافەزدایی T.me/madreseh_ashab Instagram.com/madreseh_ashab

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست Madrese_Ashab ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 22 خرداد 1396 تعداد ویدیوها: 42 تعداد بازدید کل: 8.7 هزار

لینک‌های دیگر