9 دنبال‌ کننده
5.4 هزار بازدید ویدیو

MIT 6.S191: Computer Vision Meets Social Networks

59 بازدید ۱۱ ماه پیش

MIT Introduction to Deep Learning 6.S191: Lecture 11 Computer Vision Meets Social Networks Lecturer: Lin Ma; Tencent AI Lab January 2018

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

MIT 6.S191: Issues in Image Classification

45 بازدید ۱۱ ماه پیش

MIT 6.S191: Deep Reinforcement Learning

50 بازدید ۱۱ ماه پیش

MIT 6.S191: Deep Generative Modeling

22 بازدید ۱۱ ماه پیش

MIT 6.S191: Convolutional Neural Networks

42 بازدید ۱۱ ماه پیش

MIT 6.S191: Introduction to Deep Learning

44 بازدید ۱۱ ماه پیش

React Native For Everyone #2 - iOS Setup

82 بازدید ۱ سال پیش

React Native For Everyone #3 - Android Setup

83 بازدید ۱ سال پیش

How Airbnb Is Using React Native

93 بازدید ۱ سال پیش

React Native Crash Course

355 بازدید ۱ سال پیش

Redux Tutorial #1 - How Redux Works

347 بازدید ۲ سال پیش

Redux Tutorial #2 - Immutable JS

294 بازدید ۲ سال پیش

Redux Tutorial #3 - Basic Redux Introduction

215 بازدید ۲ سال پیش

Redux Tutorial #5 - Redux Middleware

320 بازدید ۲ سال پیش

Redux Tutorial #6 - Redux Async Actions

297 بازدید ۲ سال پیش

Redux Tutorial #7 - Connecting React Redux

195 بازدید ۲ سال پیش

Modular Javascript #5 - PubSub Implementation

162 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر