در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.4هزار
  بازدید

ماهان ویپ

ماهان ویپ (ماهان ارتباط)، عرضه کننده راه کارهای جامع مدیریت مرکز تماس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ماهان ویپ (ماهان ارتباط)، عرضه کننده راه کارهای جامع مدیریت مرکز تماس

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • گزارش تفصیلی صف

  75 بازدید

  آموزش دانلود و راه اندازی گزارش تفصیلی صف، نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ. تلفن تماس: 02187273

 • دانلود تلفن نرم افزاری Zoiper

  96 بازدید

  آموزش دانلود و راه اندازی تلفن نرم افزاری Zoiper برای مک، نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ. تلفن تماس: 02187273

 • آموزش نرم افزار eyebeam برای ویندوز

  121 بازدید

  آموزش راه اندازی نرم افزار eyebeam برای ویندوز ، نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ. شماره تماس: 02187273

 • آموزش استفاده از نرم افزار GS-wave برای اندروید

  254 بازدید

  آموزش استفاده از نرم افزار GS-wave برای اندروید. مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ. تلفن تماس: 02187273

 • آموزش استفاده از نرم افزار gswave برای ios

  71 بازدید

  آموزش استفاده از نرم افزار gswave برای ios، نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ ، تلفن تماس: 78273

 • منوی صوتی پیشرفته

  98 بازدید

  ایجاد «منوی صوتی پیشرفته» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • مدیریت کاربران و گروه مجوزی

  40 بازدید

  ایجاد «مدیریت کاربران و گروه مجوزی» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • محاسبه هزینه تماس

  85 بازدید

  ایجاد «محاسبه هزینه تماس» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • مانیتورینگ

  153 بازدید

  ایجاد «مانیتورینگ» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • ماکروی سفارشی

  58 بازدید

  ایجاد «ماکروی سفارشی» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • ماکروها

  56 بازدید

  ایجاد «ماکروها» در نرم افزار مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - آدرس وبسایت: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • گزارش منوی صوتی

  48 بازدید

  ایجاد «گزارش منوی صوتی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • گزارش تماس

  51 بازدید

  ایجاد «گزارش تماس» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • گزارش اتصال تلفن ها

  61 بازدید

  ایجاد «گزارش اتصال تلفن ها» در نرم افزار ماهان ویپ (MV)- وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • گروه تماسی

  34 بازدید

  ایجاد «گروه تماسی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV)، وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • کاربران و گروه های مجوزی

  32 بازدید

  ایجاد «کاربران و گروه های مجوزی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV)، وبسایت: mahanvoip.com تلفن تماس: 02187273

 • قانون گذاری های تماس ورودی و خروجی

  76 بازدید

  ایجاد «قانون گذاری های تماس ورودی و خروجی» در نزم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • فکس

  159 بازدید

  ایجاد «فکس» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • صندوق صوتی

  64 بازدید

  ایجاد «صندوق صوتی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip - تلفن تماس: 02187273

 • صف انتظار

  63 بازدید

  ایجاد صف انتظار در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ : mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • داخلی ها و سناریوی تماس

  60 بازدید

  ایجاد «داخلی و سناریوی تماس» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187277

 • داشبورد

  226 بازدید

  ایجاد «داشبورد» در مرکز تماس ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ : mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • ترانک و خطوط شهری

  69 بازدید

  ایجاد ترانک و خطوط شهری در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ : mahanvoip.com - تلفن تماس: 02187273

 • پیگیری تماس

  88 بازدید

  ایجاد «پیگیری تماس» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - شماره تماس: 02187273

 • بازه زمانی

  165 بازدید

  ایجاد «بازه زمانی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - وبسایت ماهان ویپ : mahanvoip.com - تلفن تماس : 02187273

 • اعلان صوتی

  62 بازدید

  ایجاد «اعلان صوتی» در نرم افزار ماهان ویپ (MV) - سایت ماهان ویپ: mahanvoip.com - شماره تلفن: 02187273