202 بازدید 1 سال پیش

قسمت دوم | فیلم آموزش کار با نرم افزار ترموگراف تستو TESTO 175T1 |جهت دانلود رایگان نرم افزار ترموگراف تستو به سایت WWW.MULTICO.IR مراجعه نمائید |مشاوره و خرید انواع ترموگراف تستو از طریق تماس با 09103021500 یا مراجعه به سایت مولتیکو به نشانی WWW.MULTICO.IR

دیگر ویدیوها

1 هزار بازدید 6 سال پیش
5.6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 7 سال پیش
674 بازدید 7 سال پیش
460 بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
173 بازدید 8 سال پیش
630 بازدید 9 سال پیش
نمایش بیشتر