8.7 هزار بازدید 2 ماه پیش

یادگیری مشارکتی مستلزم همکاری گروه دانش آموزان با یکدیگر است. این روش از چند جهت برای یادگیرنده مفید است. نیرو و حمایت مثبتی برای یادگرفتن مهارت‌ها و مطالب درسی میان افراد ایجاد می‌کند، مهارت‌های لازم برای کار در گروه‌های کوچک و همچنین مهارت‌های میان فردی را پرورش می‌دهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی را تشویق می‌کند و بستر لازم برای یادگیری و تمرین مهارت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. توانایی انجام فعالیت مشارکتی، مهارتی بسیار مهم است که معمولا در فرآیند آموزش رسمی‌نادیده گرفته می‌شود.مهارت‌های مشارکتی معمول

دیگر ویدیوها

8.7 هزار بازدید 2 ماه پیش
52 بازدید 10 ماه پیش
95 بازدید 1 سال پیش