پاسیوی قناری من

666 بازدید ۱ ماه پیش

اینهاقناریهای منه-فعلا قصد فروش ندارم-شهرستان نهاوندم-صدقناری یک سهره ودو سهره قناری-بعضی دهن قناری دارن بعضی سهره-چندنفرمایل به خرید هستید؟ازشهرهای کشورکسی میادنهاوندبخره؟آخه نمیشه پست کرد-چه قیمتی پیشنهادمی کنید؟خصوصیتشون دهن قوی-رها بودن درپاسیو-سرحال بودن وقوی بودنشونه-چون دائم درحال پروازن-دائماکتان ارزن-هفت تخم-تخم مرغ-سیب وظرف استحمام دارن-چه قیمتی پیشنهاد می دید؟نرچند؟ماده چند؟جوجه دانخورچند؟