77 بازدید 6 روز پیش

بر خیل محبان خود ای خسرو خوبان بگشای کفِ مرحمت و جود و سخا را بر گیر ز رخ پرده و بی پرده عیان شو و از جلوی خود شاد نما اهل ولا را گُرخیده ز دیدار رُخت چشم جهانی انگشت نما کن مه انگشت نما را احیاء دل مُرده ی این مرده دلان کن تعجیل نما از پی این کار خدا را فرض است طواف حرم کعبه ولی حق بی حب تو از کس نخرند سعیِ صفا را بر خیل محبان خود ای خسرو خوبان بگشای کفِ مرحمت و جود و سخا را

دیگر ویدیوها

63 بازدید 3 هفته پیش
147 بازدید 2 ماه پیش
430 بازدید 2 ماه پیش
58 بازدید 3 ماه پیش
102 بازدید 3 ماه پیش
6.4 هزار بازدید 3 ماه پیش
38 بازدید 4 ماه پیش
396 بازدید 4 ماه پیش
94 بازدید 5 ماه پیش
919 بازدید 6 ماه پیش
102 بازدید 6 ماه پیش
549 بازدید 6 ماه پیش
29 بازدید 6 ماه پیش
195 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر