نبرد فقیر با پولدار _ کاملا برابر :)

این پخش زنده به پایان رسید