1.5 هزار دنبال‌ کننده
4.7 میلیون بازدید ویدیو
2.2 هزار بازدید 8 سال پیش

نخستین ارائه ی نشست دوم چهارسوق که سیزدهم تیر 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. برای گفتگو و بحث درباره این ارائه و دریافت فیلم و اسناد آن به وبگاه chaharsoogh.ir مراجعه کنید.

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
284 بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر