59 دنبال‌ کننده
388.4 هزار بازدید ویدیو

تعزیه حضرت عباس (ع) از نرگسخانی و مومن زاده

9 هزار بازدید ۲ سال پیش

قسمت رفتن امام به دنبال حضرت عباس(ع) شبیه امام حسین محسن مومن زاده شبیه حضرت عباس حاجی نرگسخانی اجراء: در خوراسگان اصفهان سال 93

دیگر ویدیوها

تعزیه حضرت عباس (ع)

4.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

خطبه خوانی مسلم از محسن مومن زاده

2.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلوگیری تعزیه علی اکبر برکتی پور

17.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه مسلم نرگسخانی (غریبی مسلم)

5.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه حضرت عباس (خواندن حدیث)

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه شهادت علی اکبر (ع)

14.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه حضرت عباس (زره پوشی)

10.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

زره پوشی مسلم جواهری 74

2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه حر (سراه گیری)

3.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه شهادت حر (ورود حر)

15 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه شهادت علی اکبر (ع)

5.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه شهادت حضرت ابوالفضل (ع)

5.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

پشت خیمه تعزیه حضرت عباس (ع)

9 هزار بازدید ۳ سال پیش

تعزیه شهادت امام حسین (ع)

17.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

گفتگو با ذوالفقار عباس جواهری

5.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

تعزیه شهادت حضرت زهرا (س)

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

شهادت امام نرگسخانی (جنیان)

5 هزار بازدید ۴ سال پیش

زره پوشی شمر اسماعیل محمدی

14.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حکم ابن طفیل علی عکاف

11.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

کلیپ تعزیه حر

4.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

پشت خیمه عباس (نرگسخانی و خدابخش)

11.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

شهادت امام حسین قربانی

8.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

عباس قربانی و خدابخش

16.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

زره پوشی مسلم نرگسخانی

3.6 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر