در حال بارگذاری
 • 191
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 508.1هزار
  بازدید

هیئت مجنون الحسین علیه السلام

http://telegram.me/majnonalhosein تلفن راهنما:09358690132 یکشنبه شبها - ساعت21 وکیل آباد59 - شریف 1 حسینیه مجنون الحسین علیه السلام

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

http://telegram.me/majnonalhosein تلفن راهنما:09358690132 یکشنبه شبها - ساعت21 وکیل آباد59 - شریف 1 حسینیه مجنون الحسین علیه السلام

 • 191
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 508.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • کیوانی/ منو مردم باتو میشناسن آقا-شور زیبا(شب دوم محرم)

  154 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • کیوانی/حسین یعنی نماز من نیاز من-شورزیبا(شب دوم محرم)

  158 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • احمدی/برا تو میمیره دلم با اسم تو میره -شورزیبا(شب دوم)

  66 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • احمدی/رهبر رهبر مهدی شافع محشر مهدی-شلاقی زیبا(شب دوم)

  103 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • احمدی/هرکسی دل به دابری سپرده-شلاقی زیبا(شب دوم محرم)

  63 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • کیوانی/دل رو صبورش کنید-شلاقی زیبا(شب دوم محرم)

  96 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • کیوانی/از رفتنت حرفی نزن چشم و چراغم-سنگین(شب دوم محرم)

  294 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/آه اینجا کجاست وای دام-زمینه(شب دوم محرم)

  292 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • احمدی/اولین مدافع زینب مسلم عقیل-شور زیبا(شب اول محرم)

  125 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/خوشم که تودنیاسعادتی دارم-شور(شب اول محرم)

  294 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/اگه مستو خرابم ولی کردی حسابم/شور(شب اول)

  426 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/آهای رفیق پاشوبریم-شلاقی زیبا(شب اول محرم)

  277 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/سینه زن که دعای مادربرامن-شور(شب اول محرم)

  240 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • ایمان کیوانی/آسمونه کوفه باز سیاهه-زمینه(شب اول محرم)

  72 بازدید

  مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام1439 هجری قمری هئیت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس با سخنرانی استاد صادقیان/و مداحی کربلایی ایمان کیوانی ، کربلایی عادل خوشرو ، کربلایی علی اصغر احمدی محل برگزاری : مشهد-وکیل آباد61 - غدیر 20 اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com تلگرام و اینستاگرام هیئت مجنون الحسین ع : Majnonalhosein روابط عمومی : 09358690132

 • جمال مقدم/از دار دنیا اسباب خوشبختی من فراهمه-سرود زیبا

  170 بازدید

  جشن باشکوه ظهر عید غدیر هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی جمال مقدم کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com

 • احمدی/بر دل ها باز نور هدایت تابیده/سرود تک زیبا

  77 بازدید

  جشن باشکوه ظهر عید غدیر هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی جمال مقدم کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com

 • احمدی/نمیشه از نجف دل کند-سرود زیبا

  193 بازدید

  جشن باشکوه ظهر عید غدیر هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی جمال مقدم کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com

 • محمد جواد محمدی/نداره ضرب دو ذولفقار حیدر/شورزیبا

  591 بازدید

  مراسم هفتگی 5 شهریور ماه 96 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام با مداحی کربلایی عادل خوشرو - کربلایی احمد گوهریان - کربلایی محمد جواد محمدی - کربلایی مصطفی رحیم دادی - کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • احمد گوهریان/یه سلامی هم بدیم به محضر - شورزیبا

  312 بازدید

  مراسم هفتگی 5 شهریور ماه 96 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام با مداحی کربلایی عادل خوشرو - کربلایی احمد گوهریان - کربلایی محمد جواد محمدی - کربلایی مصطفی رحیم دادی - کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • عادل خوشرو/علی ولی الله مقام تو والا-شوربسیارزیبا

  626 بازدید

  مراسم هفتگی 5 شهریور ماه 96 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام با مداحی کربلایی عادل خوشرو - کربلایی احمد گوهریان - کربلایی محمد جواد محمدی - کربلایی مصطفی رحیم دادی - کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • ایمان کیوانی/عشق فقط اربابه عشقه شما نایابه-شورزیبا

  689 بازدید

  روضه هفتگی 29 مرداد 96 ایام شهادت امام جود علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی ایمان کیوانی و کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • ایمان کیوانی / بزار بگم با زبون ساده ... - شور زیبا

  631 بازدید

  روضه هفتگی 29 مرداد 96 ایام شهادت امام جود علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی ایمان کیوانی و کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • علی اصغر احمدی / مرید عشقم تویی مرادم - شور زیبا

  331 بازدید

  روضه هفتگی 29 مرداد 96 ایام شهادت امام جود علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام با مداحی کربلایی ایمان کیوانی و کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com تلگرام : Telegram.me/Majnonalhosein

 • محمود عیدانیان / توی قلبم کسی نمیگیره جاتو - شور زیبا

  2,942 بازدید

  مراسم هفتگی 25 تیرماه 1396 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس سخنران حجت الاسلام والمسلمین ایلخانی با مداحی کربلایی مصطفی ضیاء ، کربلایی محمود عیدانیان ، کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : @Majnonalhosein

 • عیدانیان/علی علی تمثال داور علی علی جان پیمبر-شور زیبا

  4,620 بازدید

  مراسم هفتگی 25 تیرماه 1396 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس سخنران حجت الاسلام والمسلمین ایلخانی با مداحی کربلایی مصطفی ضیاء ، کربلایی محمود عیدانیان ، کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : @Majnonalhosein

 • عیدانیان/منم گدای قمر عباس کلب سرای قمر-شور بسیار زیبا

  2,906 بازدید

  مراسم هفتگی 25 تیرماه 1396 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس سخنران حجت الاسلام والمسلمین ایلخانی با مداحی کربلایی مصطفی ضیاء ، کربلایی محمود عیدانیان ، کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : @Majnonalhosein

 • احمدی/شورعاشورایی من حسن دم مسیحایی من حسن-شوربسیارزیبا

  781 بازدید

  مراسم هفتگی 25 تیرماه 1396 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس سخنران حجت الاسلام والمسلمین ایلخانی با مداحی کربلایی مصطفی ضیاء ، کربلایی محمود عیدانیان ، کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : @Majnonalhosein

 • احمدی/میگذره روزام خوشیم اینه کنارمی-شوراحساسی بسیازیبا

  490 بازدید

  مراسم هفتگی 25 تیرماه 1396 هیئت مجنون الحسین علیه السلام مشهد مقدس سخنران حجت الاسلام والمسلمین ایلخانی با مداحی کربلایی مصطفی ضیاء ، کربلایی محمود عیدانیان ، کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در Www.Majnonalhosein.com کانال تلگرام : @Majnonalhosein

 • کربلایی عادل خوشرو-روضه عصر شهادت امیرالمومنین (ع)

  316 بازدید

  مراسم عزاداری عصر شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام سخنران : حجت الاسلام سید محمد هژبری مداحان : کربلایی ایمان کیوانی/کربلایی عادل خوشرو/کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Majnonalhosein.com تلگرام : @Majnonalhosein

 • ایمان کیوانی/حیدر عجب شوری اسمت داره-شور بسیار زیبا

  1,634 بازدید

  مراسم عزاداری عصر شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام سخنران : حجت الاسلام سید محمد هژبری مداحان : کربلایی ایمان کیوانی/کربلایی عادل خوشرو/کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Majnonalhosein.com تلگرام : @Majnonalhosein

 • علی اصغر احمدی / حیدر صفدر فاتح خیبر - شلاقی بسیار زیبا

  383 بازدید

  مراسم عزاداری عصر شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام سخنران : حجت الاسلام سید محمد هژبری مداحان : کربلایی ایمان کیوانی/کربلایی عادل خوشرو/کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Majnonalhosein.com تلگرام : @Majnonalhosein

 • ایمان کیوانی/من آقا علیِ نفس هام علیِ-شور احساسی زیبا

  756 بازدید

  مراسم عزاداری عصر شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هیئت مجنون الحسین علیه السلام سخنران : حجت الاسلام سید محمد هژبری مداحان : کربلایی ایمان کیوانی/کربلایی عادل خوشرو/کربلایی علی اصغر احمدی اطلاعات بیشتر در : Majnonalhosein.com تلگرام : @Majnonalhosein