65 دنبال‌ کننده
66 هزار بازدید ویدیو
13 بازدید 1 هفته پیش

شما می توانید جهت ارتباط با مشاوران تحصیلی ما با شماره 02122908092 و خط ویژه 02172936 تماس حاصل فرمایید . همین طور به سایت آموزشی ما به آدرس www.drmukh.com مراجعه فرمایید و از محتوای علمی-آموزشی ما استفاده کنید. همچنین می توانید از طریق سایت ما اقدام به رزرو وقت مشاوره تحصیلی نمایید .

زبان کنکور

12 بازدید 1 ماه پیش

شما می توانید جهت ارتباط با مشاوران تحصیلی ما با شماره 02122908092 و خط ویژه 02172936 تماس حاصل فرمایید . همین طور به سایت آموزشی ما به آدرسwww.drmukh.com مراجعه فرمایید و از محتوای علمی-آموزشی ما استفاده کنید. همچنین می توانید از طریق سایت ما اقدام به رزرو وقت مشاوره تحصیلی نمایید .

ریاضی کنکور

10 بازدید 1 ماه پیش

شما می توانید جهت ارتباط با مشاوران تحصیلی ما با شماره 02122908092 و خط ویژه 02172936 تماس حاصل فرمایید . همین طور به سایت آموزشی ما به آدرسwww.drmukh.com مراجعه فرمایید و از محتوای علمی-آموزشی ما استفاده کنید. همچنین می توانید از طریق سایت ما اقدام به رزرو وقت مشاوره تحصیلی نمایید .

عربی کنکور

7 بازدید 1 ماه پیش

شما می توانید جهت ارتباط با مشاوران تحصیلی ما با شماره 02122908092 و خط ویژه 02172936 تماس حاصل فرمایید . همین طور به سایت آموزشی ما به آدرسwww.drmukh.com مراجعه فرمایید و از محتوای علمی-آموزشی ما استفاده کنید. همچنین می توانید از طریق سایت ما اقدام به رزرو وقت مشاوره تحصیلی نمایید .

نمایش بیشتر