1 دنبال‌ کننده
67 بازدید ویدیو
14 بازدید 6 ماه پیش

الگوهای ذهنی(عادت ها) نتایج زندگی تان را کنترل می کنند،آنها برهمه چیز از جمله روابط تان و درآمدتان تسلط دارند.وقتی الگوهای ذهنی(عادت ها) را تغییر می دهید هر چیزی در زندگی تان بهبود می یابد. مکتب الگوسازی ذهنی گامی جدید در زمینه آموزش برداشته و با انتخاب بهترین کتاب ها ازبرجسته ترین اساتید دنیا در زمینه موفقیت و رشد فردی و نهایتا ازطریق تکنیک های الگوسازی در ذهن به دانش پذیران کمک میکند تا بتوانند گام به گام دانش هر کتاب در مکتب الگوسازی ذهنی را در خود به عمل(خرد) تبدیل کنند.