94 دنبال‌ کننده
258.6 هزار بازدید ویدیو

تست آنتی بیوگرام

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تست آنتی بیوگرام بسیار مهم است و باید با دقت بالایی انجام شود-این تست استانداردهایی دارد که قبل از انجام، باید به یادگیری آنها پرداخت

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

تست آنتی بیوگرام

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تست آمیلاز

252 بازدید ۲ سال پیش

تست اکسیداز با دیسک

3 هزار بازدید ۲ سال پیش

تست اکسیداز با معرف مخصوص

2.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

مشاهده حرکت باکتریایی

601 بازدید ۲ سال پیش

تست احیای نیترات

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تست کاتالاز برای باکتری

577 بازدید ۲ سال پیش

IMViC test : indole, citrate, MR-VP

906 بازدید ۲ سال پیش

انعقاد خون

5.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

ساختار سلولی

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

نورون یا سلول عصبی

7.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

ارتباط هورمونی(انیمیشن 3D)

812 بازدید ۴ سال پیش

بلوغ فولیکول و تخمک(انیمیشن3D)

3.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

تبادل گاز در طی تنفس(انیمیشن 3D)

4.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

سارکومر انقباض(انیمیشن3D)

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

سیستم قلب(انیمیشن 3 بعدی)

8.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

مکانیسم پمپاژ قلب(انیمیشن 3 بعدی)

7.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

پاسخ ایمنی(انیمیشن 3 بعدی)

536 بازدید ۴ سال پیش

روند فاگوسیتوز(انیمیشن 3 بعدی)

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

سه فاز ترشح معده(انیمیشن 3 بعدی)

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

ویتامینB (انیمیشن 3 بعدی)

319 بازدید ۴ سال پیش

اندام هضم(3بعدی)

494 بازدید ۴ سال پیش

دستگاه گوارش(انیمیشن 3 بعدی)

11 هزار بازدید ۴ سال پیش

تغییرات در ساختار کروموزوم(HD)

1 هزار بازدید ۴ سال پیش

اسمز چیست؟

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر