0 دنبال‌ کننده
0 بازدید ویدیو

برنامه بدنسازی برای عضلات بالاتنه با دنبل

865 بازدید ۷ ماه پیش

روتین Jump Rope Warm Up: 5 minutes Mobility Drills: 10 - 15 minutes Rest Times Between Sets: 60 - 90 seconds DAY 2 - UPPER Commando Row 4 Sets x 10 Reps Wide to Close Bench Press 4 Sets x 10 Reps Hang Clean and Press 4 Sets x 10 Reps Pull Over 4 Sets x 10 Reps Man Makers 3 Sets x 10 Reps Core: Weighted Otis Ups 3 Sets x 30 Reps That completes day 1 of phase 3. See you next time for day 2, phase 3!

آخرین ویدیوها