36 دنبال‌ کننده
14.7 هزار بازدید ویدیو
41 بازدید 10 ماه پیش

الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی را پیدا کنید.‌‌ ‌#سیدعلی_خامنه_ای‌ ‌ ‌‌ #عصر_پیشرفت #ستاد_پیشرفت_جامع #عهدواره_ملی_پیشرفت #ما_مردم #برای_پیشرفت_ما_مردم_نهایتی_نیست‌ #قرنطینه#کرونا#پیشرفت##کرونا_ویروس#عهدواره#در_خانه_بمانیم #ایران##پیشرفت_منطقه#الگوی_موفق#پیشرفت_منطقه_ای#کرونا_را_شکست_میدهی

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

41 بازدید 10 ماه پیش
43 بازدید 10 ماه پیش
34 بازدید 10 ماه پیش
19 بازدید 11 ماه پیش
46 بازدید 11 ماه پیش
28 بازدید 11 ماه پیش
19 بازدید 11 ماه پیش
190 بازدید 11 ماه پیش
23 بازدید 11 ماه پیش
84 بازدید 11 ماه پیش
27 بازدید 11 ماه پیش
32 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
25 بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
18 بازدید 1 سال پیش
16 بازدید 1 سال پیش
48 بازدید 1 سال پیش
14 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
34 بازدید 1 سال پیش
29 بازدید 1 سال پیش
76 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
30 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
24 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
21 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
51 بازدید 1 سال پیش
27 بازدید 1 سال پیش
43 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر