403 دنبال‌ کننده
1.9 میلیون بازدید ویدیو
53.2 هزار بازدید 4 سال پیش

گل های کاغذی با مقوای فابریانو ساخته میشوند.آموزشها و الگوهای تکمیلی گلکاغذی ها را از وب سایت و کانال تلگرام مامی دستسازه دنبال کنید.

دیگر ویدیوها

13.3 هزار بازدید 4 سال پیش
13.7 هزار بازدید 4 سال پیش
11.2 هزار بازدید 4 سال پیش
15 هزار بازدید 4 سال پیش
39 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
836 بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
5.5 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 4 سال پیش
7.9 هزار بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
11.8 هزار بازدید 5 سال پیش
83.1 هزار بازدید 5 سال پیش
20.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر