2 دنبال‌ کننده
14.4 هزار بازدید ویدیو

برنامه ریزی

679 بازدید ۷ سال پیش

با شرکت در کلاسهای استاد منصور همایونی نزاد درگیری های ذهنی خود را کاهش دهید

دیگر ویدیوها

برنامه ریزی

679 بازدید ۷ سال پیش

هدفمندی در زندگی

531 بازدید ۷ سال پیش

لذت بردن از زندگی

617 بازدید ۷ سال پیش

شادی در زندگی

221 بازدید ۷ سال پیش

یادگیری همراه با آرامش

180 بازدید ۷ سال پیش

تغییر در زندگی

156 بازدید ۷ سال پیش

رفع استرس و آشفتگی

662 بازدید ۷ سال پیش

حضور در لحظه

173 بازدید ۷ سال پیش

رهایی از روزمرگی

560 بازدید ۷ سال پیش

آرامش در زندگی

343 بازدید ۷ سال پیش

فضای آرامش بخش

332 بازدید ۷ سال پیش

راههای داشتن حال عالی

1.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

درمان پرخاشگری

827 بازدید ۷ سال پیش

عوامل پیشرفت زندگی

670 بازدید ۷ سال پیش

راه های برطرف کردن اضطراب

3 هزار بازدید ۷ سال پیش

درمان بیماری های روحی

680 بازدید ۷ سال پیش

پول شادی نمیاورد

147 بازدید ۷ سال پیش

آموزش برای خانواده

215 بازدید ۷ سال پیش

زندگی موفق

253 بازدید ۷ سال پیش

تغییرسبک و مسیرزندگی

167 بازدید ۷ سال پیش

دعوت به کارگاه های آموزشی

209 بازدید ۷ سال پیش

مدیریت بهبود کیفیت زندگی

257 بازدید ۷ سال پیش
نمایش بیشتر