در حال بارگذاری
 • 96
  دنبال کننده
 • 14
  دنبال شونده
 • 284.1هزار
  بازدید

مردم خبر

شبکه خبری اینترنتی مردم خبر، نخستین شبکه خبری لایو در بستر فضای مجازی است که در چارچوب حرفه ای، با رعایت انصاف و بدون اعمال ممیزی های سلیقه ای رایج در صدد خبررسانی به مخاطبان و کاربران در این فضاست. "مهمترین نگ

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

شبکه خبری اینترنتی مردم خبر، نخستین شبکه خبری لایو در بستر فضای مجازی است که در چارچوب حرفه ای، با رعایت انصاف و بدون اعمال ممیزی های سلیقه ای رایج در صدد خبررسانی به مخاطبان و کاربران در این فضاست. "مهمترین نگ

 • 96
  دنبال کننده
 • 14
  دنبال شونده
 • 284.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها