8 دنبال‌ کننده
11.7 هزار بازدید ویدیو

آن سوی خط کیست؟

33 بازدید 1 هفته پیش

باعنایت به اینكه یكی از شیوه های كسب خبر و جمع آوری اخبار و اطلاعاتِ محیطی و پرسنلی و غیره، توسط افراد ناشناس و مشكوك، جاسوسی تلفنی (تخلیه تلفنی) برای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد، ضرورت دارد كه همه آحاد جامعه بویژه كاركنان و همكاران گرامی به منظور مصون ماندن از این ترفند و روشِ شناخته شده و بكار رفته توسط دشمنان و مغرضین و وابستگان آنها، ضمن شناختِ موضوع و محورهای تخلیه تلفنی و شیوه های بكار گیری آن، تدابیر لازم را در ناكام گذاشتن این افراد، و به منظور مقابله ی با جاسوسی تلفنی، اتخاذ نمایند.