52 دنبال‌ کننده
156.8 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش پیشرفته نرم افزار متلب این قسمت: کنترل پیش بین مدل غیرخطی فرآیند با LSSVM. مارکت کد، مرجع به اشتراک گذاری پروژه های فنی و مهندسی و فیلم های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. پایگاه علوم محاسباتی ایران Marketcode.ir، زیر نظر معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و با هدف بسترسازی و حمایت از پروژه ها، راهنمایی جامع و مناسب جهت انجام پایان نامه های ارشد و دکتری فعالیت می کند.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

115 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

90 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

289 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

107 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

181 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

61 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

110 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

184 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

539 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته asp

73 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته NS2

437 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

155 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

62 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

80 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

83 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

164 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته STAR CCM

631 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

389 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

241 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

130 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

114 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته php

92 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

196 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

80 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ADAMS

291 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

95 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

240 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ++C

125 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش مقدماتی متلب

345 بازدید ۱ سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

91 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر