75 دنبال‌ کننده
174 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش پیشرفته نرم افزار متلب این قسمت: کنترل پیش بین مدل غیرخطی فرآیند با LSSVM. مارکت کد، مرجع به اشتراک گذاری پروژه های فنی و مهندسی و فیلم های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. پایگاه علوم محاسباتی ایران Marketcode.ir، زیر نظر معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و با هدف بسترسازی و حمایت از پروژه ها، راهنمایی جامع و مناسب جهت انجام پایان نامه های ارشد و دکتری فعالیت می کند.

دیگر ویدیوها

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

144 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

115 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

314 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

116 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

229 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

73 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

121 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

204 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

608 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته asp

80 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته NS2

506 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

177 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

66 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

98 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

96 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

189 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته STAR CCM

715 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

439 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

285 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

137 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

156 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته php

112 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

258 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

94 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ADAMS

332 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

101 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

292 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته C

139 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش مقدماتی متلب

367 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

106 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر