71 دنبال‌ کننده
172.9 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش پیشرفته نرم افزار متلب این قسمت: کنترل پیش بین مدل غیرخطی فرآیند با LSSVM. مارکت کد، مرجع به اشتراک گذاری پروژه های فنی و مهندسی و فیلم های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. پایگاه علوم محاسباتی ایران Marketcode.ir، زیر نظر معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و با هدف بسترسازی و حمایت از پروژه ها، راهنمایی جامع و مناسب جهت انجام پایان نامه های ارشد و دکتری فعالیت می کند.

دیگر ویدیوها

فیلم آموزش پیشرفته متلب

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

141 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

115 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

314 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

115 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

227 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

71 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

121 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

202 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

605 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته asp

80 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته NS2

506 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

177 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

66 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

96 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

96 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته CFX

188 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته STAR CCM

706 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

437 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته فرترن

280 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

136 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ASPEN

154 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته php

111 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

255 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

93 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته ADAMS

328 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

99 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

291 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته C

139 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش مقدماتی متلب

365 بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش پیشرفته متلب

104 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر