در حال بارگذاری
 • 13
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 5.3هزار
  بازدید

وبگاه چیتگرها

از این كانال می توانید آخرین ویدئوهای مربوط به وبگاه چیتگرها را دنبال كنید. وبگاه چیتگرها در زمینه «آموزش و مربی گری تغییر» فعالیت می كند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

از این كانال می توانید آخرین ویدئوهای مربوط به وبگاه چیتگرها را دنبال كنید. وبگاه چیتگرها در زمینه «آموزش و مربی گری تغییر» فعالیت می كند.

 • 13
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 5.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • شهر هوشمند ناب ۱۲

  246 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۱۱

  161 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۱۰

  167 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۹

  120 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۸

  148 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۷

  153 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۶

  155 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۵

  179 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۴

  279 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۳

  152 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۲

  182 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • شهر هوشمند ناب ۱

  223 بازدید

  شهر هوشمند ناب مبتنی بر سه محور كلیدی بنا شده است و به نیازهای امروز و فردای مدیریت نوین شهری پاسخ می دهد: شهروندمحوری، یكپارچگی و ارزش آفرینی

 • آموزش و مربی گری تغییر

  198 بازدید

  ما با دو دهه سابقه در زمینه آموزش و مشاوره مدیریت، كمك می كنیم تا استراتژی تغییر شما اجرایی شود. این استراتژی می تواند یك استراتری در حوزه ی فردی، سازمانی یا نوآوری باشد. اجرای استراتژی پیچیده نیست، در صورتی که سازوكارها و ابزارهای ویژه ی آن به درستی بکار گرفته شود. «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» می تواند شایستگی فردی، سازمانی و نوآوری شما را به طور چشمگیری افزایش دهد.

 • اداره کردن

  1,173 بازدید

  چهار سطح اداره کردن کسب وکار و ارزیابی اینکه در چه سطحی هستیم و برای رشد و تغییر جه کاری باید انجام بدهیم

 • كارگاه آموزشی قدرت نوآوری استراتژی 2

  218 بازدید

  نوآوری استراتژی، استراتژى كسب وكار یك بنگاه را با هدف خلق ارزش جدیدى براى مشترى و بنگاه تغییر می دهد. نوآوری استراتژی، فرایند كشف و ظهور آینده، درك تغییر نیازهای مشتریان و استفاده از بینش های حاصله در این اكتشافات برای شناسایی فرصت های جدید كسب وكار برای شركت شماست. آیا شركت شما، فرایند منسجمی برای نوآوری استراتژی دارد؟

 • كارگاه آموزشی قدرت نوآوری استراتژی 3

  396 بازدید

  نوآوری استراتژی، استراتژى كسب وكار یك بنگاه را با هدف خلق ارزش جدیدى براى مشترى و بنگاه تغییر می دهد. نوآوری استراتژی، فرایند كشف و ظهور آینده، درك تغییر نیازهای مشتریان و استفاده از بینش های حاصله در این اكتشافات برای شناسایی فرصت های جدید كسب وكار برای شركت شماست. آیا شركت شما، فرایند منسجمی برای نوآوری استراتژی دارد؟

 • كارگاه آموزشی قدرت نوآوری استراتژی ۱

  344 بازدید

  نوآوری استراتژی، استراتژى كسب وكار یك بنگاه را با هدف خلق ارزش جدیدى براى مشترى و بنگاه تغییر می دهد. نوآوری استراتژی، فرایند كشف و ظهور آینده، درك تغییر نیازهای مشتریان و استفاده از بینش های حاصله در این اكتشافات برای شناسایی فرصت های جدید كسب وكار برای شركت شماست. آیا شركت شما، فرایند منسجمی برای نوآوری استراتژی دارد؟

 • رسالت زندگی

  576 بازدید

  «رسالت زندگی» نقطه عطفی در زندگی است. اینكه ما از كجا آمده ایم، تاكنون چگونه بوده ایم (گذشته ما) و اینكه به كجا می رویم و چگونه خواهیم رفت (آینده ما). «رسالت زندگی» تو را در «زمان حال» نگه می دارد. اینكه از «گذشته» ات متأسف نشوی و بر «آینده» ات ترس نداشته باشی.

 • 7 نكته كلیدی برای ارائه گزارش ارزیابی

  196 بازدید

  خروجی یكی از مراحل ارزیابی در بالندگی مدیریت استراتژی گزارش ارزیابی است كه محتوای نقشه راه تحول راهبردی را برای سازمان مهیا می كند. نكات یادآوری شده در این فیلم، نشان می دهد چگونه بایستی این گزارش را تنظیم كرد.