6 دنبال‌ کننده
29.4 هزار بازدید ویدیو
205 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر قیامتی دبیر همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم در روز افتتاحیه 23 اردیبهشت 1398

دیگر ویدیوها

177 بازدید 1 سال پیش
52 بازدید 1 سال پیش
142 بازدید 2 سال پیش
3.2 هزار بازدید 2 سال پیش
167 بازدید 2 سال پیش
290 بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 2 سال پیش
616 بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
108 بازدید 2 سال پیش
783 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 2 سال پیش
942 بازدید 2 سال پیش
246 بازدید 2 سال پیش
598 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر