417 دنبال‌ کننده
272.2 هزار بازدید ویدیو

تست زنی گیاهی - ویدئو شماره 2 اپکس

1.3 هزار بازدید 1 ماه پیش

دکتر خادم نژاد - زیست شناسی - دکتر حاتم خانی - مدرسه اپکس - مسیر نو

دیگر ویدیوها

چرخه جنسی در لایو اپکس

1.3 هزار بازدید 3 ماه پیش

حل سوال - نیمسال اول دوازدهم

1.9 هزار بازدید 4 ماه پیش

نحوه حرکت مواد در عرض ریشه --

1.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

راه های تبادل مواد از مویرگ ها

1.9 هزار بازدید 7 ماه پیش

هورمون های گیاهی 2 - یازدهم

3.5 هزار بازدید 1 سال پیش

هورمون های گیاهی( 1 ) - یازدهم

2.5 هزار بازدید 1 سال پیش

چرخه نهاندانگان - بخش 2

3.5 هزار بازدید 1 سال پیش

چرخه نهاندانگان - بخش اول

4.9 هزار بازدید 1 سال پیش

جمع بندی لقاح و رشد تخم

4.5 هزار بازدید 1 سال پیش

جمع بندی چرخه جنسی یازدهم

5.1 هزار بازدید 1 سال پیش

تولید مثل مرد - یازدهم

7 هزار بازدید 1 سال پیش

جمع بندی ایمنی - خط دوم دفاع بدن

6.7 هزار بازدید 1 سال پیش

جمع بندی ایمنی - خط 3 دفاع بدن

5 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش اسپیرومتری سال دهم

13.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش ترکیبی مفهومی نفریدی

8.9 هزار بازدید 1 سال پیش

حل تست زیست شناسی دهم - 9 شهریور

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر