8 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو

خاطرات

232 بازدید 1 سال پیش

دیگر ویدیوها

خاطرات

232 بازدید 1 سال پیش

افراد مرموز

108 بازدید 1 سال پیش

عصبانیت

156 بازدید 1 سال پیش

به چیزهای منفی تمرکز نکن

158 بازدید 1 سال پیش

با خودت آشتی کن

203 بازدید 1 سال پیش

شکایت

114 بازدید 1 سال پیش

مانع

59 بازدید 1 سال پیش

احساسات یک زن

3.5 هزار بازدید 1 سال پیش

دورغ در رابطه

129 بازدید 1 سال پیش

تو میتونی

333 بازدید 1 سال پیش

بچه میخوام

228 بازدید 1 سال پیش

حمایت از حیوانات

275 بازدید 1 سال پیش

رنجش آقایان

64 بازدید 1 سال پیش

قانون انتظار

117 بازدید 1 سال پیش

استاد معصومه تیموری

171 بازدید 1 سال پیش

دوست اجتماعی

119 بازدید 1 سال پیش

شک و بدبینی

234 بازدید 1 سال پیش

گذشته

85 بازدید 1 سال پیش

طرز فکر آدم های موفق

303 بازدید 1 سال پیش

#شانس

131 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر