4 دنبال‌ کننده
12.3 هزار بازدید ویدیو
609 بازدید 2 سال پیش

قسمتی از چهار مضراب بیات ترک اثر استاد فرامرز پایور ، جهاد دانشگاهی شیراز 1397

دیگر ویدیوها

609 بازدید 2 سال پیش
174 بازدید 2 سال پیش
264 بازدید 3 سال پیش
208 بازدید 3 سال پیش
207 بازدید 3 سال پیش
889 بازدید 3 سال پیش
900 بازدید 3 سال پیش
274 بازدید 3 سال پیش
339 بازدید 3 سال پیش
137 بازدید 3 سال پیش
139 بازدید 3 سال پیش
178 بازدید 3 سال پیش
578 بازدید 3 سال پیش
173 بازدید 3 سال پیش
76 بازدید 3 سال پیش
136 بازدید 3 سال پیش
127 بازدید 3 سال پیش
109 بازدید 3 سال پیش
143 بازدید 3 سال پیش
300 بازدید 3 سال پیش
82 بازدید 3 سال پیش
181 بازدید 3 سال پیش
105 بازدید 3 سال پیش
192 بازدید 3 سال پیش
111 بازدید 3 سال پیش
193 بازدید 3 سال پیش
107 بازدید 3 سال پیش
95 بازدید 3 سال پیش
421 بازدید 3 سال پیش
488 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر