37 دنبال‌ کننده
197.7 هزار بازدید ویدیو

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

1.9 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیگر ویدیوها

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

1.9 هزار بازدید 1 هفته پیش

سخنرانی شیخ محمدصالح پردل

1.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

953 بازدید 1 هفته پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

3.1 هزار بازدید 3 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

1.4 هزار بازدید 3 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

3 هزار بازدید 4 ماه پیش

قرآن خواندن حین سکرات موت

1.1 هزار بازدید 4 ماه پیش

خوشبختی

404 بازدید 5 ماه پیش

ظلم

216 بازدید 5 ماه پیش

مادر(گوهر نایاب )

1.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

3.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

ایمان به الله

460 بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی مولانا خیرشاهی

4.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

قرآن خواندن

706 بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

2.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

4 هزار بازدید 5 ماه پیش

افغانستان

761 بازدید 5 ماه پیش

سرود زیبا

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

بیایین باهم دعا کنیم

1.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

درسی برای زندگیت

297 بازدید 5 ماه پیش

حکم دوست پسر و دختر چیه

391 بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

2.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

کلیپ واقعا دردناک

853 بازدید 5 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

3.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

1.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

خدا هست غصه چرا

1.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

زیاد با خدا حرف بزن

3.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

روز جمعه مبارک

1.5 هزار بازدید 6 ماه پیش

چه عاشقانه

479 بازدید 6 ماه پیش

سخنرانی مصطفی امامی

402 بازدید 6 ماه پیش

خدای مهربانم

1.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

مادر

914 بازدید 6 ماه پیش

مسخره کردن

793 بازدید 6 ماه پیش

قصاوتم نکن

250 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر