2.4 هزار دنبال‌ کننده
909.3 هزار بازدید ویدیو
7.7 هزار بازدید 4 ماه پیش

آموزش طراحی قالب خبری فارس نیوز با متن نگار موسیقی پس‌زمینه: قطعه Mother's Love از The Daydream

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

5.7 هزار بازدید 4 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش
3.1 هزار بازدید 9 ماه پیش
5.6 هزار بازدید 1 سال پیش
4.4 هزار بازدید 1 سال پیش
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
76.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
23.2 هزار بازدید 4 سال پیش
8.2 هزار بازدید 4 سال پیش
13.5 هزار بازدید 4 سال پیش
14.3 هزار بازدید 4 سال پیش
9.2 هزار بازدید 4 سال پیش
13 هزار بازدید 4 سال پیش
2.6 هزار بازدید 4 سال پیش
8.5 هزار بازدید 4 سال پیش
7.3 هزار بازدید 4 سال پیش
6 هزار بازدید 4 سال پیش
7.3 هزار بازدید 4 سال پیش
4.7 هزار بازدید 4 سال پیش
6.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
17.1 هزار بازدید 5 سال پیش
412 هزار بازدید 5 سال پیش
24 هزار بازدید 5 سال پیش
12.5 هزار بازدید 5 سال پیش
31.7 هزار بازدید 5 سال پیش
69.3 هزار بازدید 5 سال پیش
21.1 هزار بازدید 5 سال پیش