در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 87
  بازدید

ghorbanalibeik

ویدیو ها و فیلم های مربوط به آسیب شناسی مشکلات کلان اقتصادی، تحلیل آنها و پیشنهاد راه حل در سطوح مدیریتی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ویدیو ها و فیلم های مربوط به آسیب شناسی مشکلات کلان اقتصادی، تحلیل آنها و پیشنهاد راه حل در سطوح مدیریتی

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 87
  بازدید

همه ویدیو ها