در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

ماورای دانش

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 5
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • بعد از مرگ چه خواهد شد؟! تحقیقات زندگی پس از مرگ

  333 بازدید

  بعد از مرگ چه خواهد شد؟! تحقیقات زندگی پس از مرگ_ تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • خنجر فرعون از جنس فرازمینی ها

  172 بازدید

  خنجر فرعون از جنس فرازمینی ها. تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: کشف بزرگترین هرم جهان در مکزیک

  125 بازدید

  ماورای دانش: کشف بزرگترین هرم جهان در مکزیک- تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • دیداری از موزه تاریخ طبیعی وین. Naturhistorische Museu

  72 بازدید

  دیداری از موزه تاریخ طبیعی وین. Naturhistorische Museum Wien -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • فروشگاه عجیب غریب چینی

  210 بازدید

  فروشگاه عجیب غریب چینی -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • فیلم واقعی در موزه منچستر از مجسمه ای که تکان میخورد!

  197 بازدید

  فیلم واقعی در موزه منچستر از مجسمه ای که خودش تکان میخورد_ مجسمه خدای مرگ مصر باستان -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • چطور قهوه با یک جنگ وارد اروپا شد!

  21 بازدید

  چطور قهوه با یک جنگ وارد اروپا شد! -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • اولین صدای ضبط شده در تاریخ و بازیابی صدای گذشتگان

  85 بازدید

  صدایی که پس از 150 سال برای اولین بار شنیده شد و بازیابی صدای گذشتگان! -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • مردی که در خواب دو هزار نفر ظاهر شده! قصد کمک و یا کشتن

  117 بازدید

  مردی که در خواب دو هزار نفر ظاهر شده! ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • اشتباه در محاسبه تاریخ قیامت! ماورای دانش_ فارسی

  237 بازدید

  اشتباه در محاسبه تاریخ قیامت! ماورای دانش_ -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: پیشگویی نستراداموس که به حقیقت پیوست

  164 بازدید

  ماورای دانش: پیشگویی نستراداموس که به حقیقت پیوست -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: تولد چند اژدهای واقعی و خبر شکار اژدها

  1,061 بازدید

  ماورای دانش: تولد چند اژدهای واقعی و خبر شکار اژدها -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: ویدئوی لو رفته از دختری در حال پرواز

  315 بازدید

  ویدئوی لو رفته از دختری در حال پرواز _ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: کشف بزرگترین آبشار دنیا ومخلوط نشدن دریاها

  603 بازدید

  کشف بزرگترین آبشار دنیا ومخلوط نشدن دریاها_ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490 -

 • ماورای دانش: اژدها که فیلم آن با دوربین گرفته شده

  745 بازدید

  اژدها که فیلم آن با دوربین گرفته شده_ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490 -