برگزاری طرح آموزش های فنی و حرفه ای "ایران مهارت" ویژه داشن آموزان

72 بازدید ۱ سال پیش

اجرای طرح ملی ایران مهارت، مسیر اشتغال دانش‌آموزان هدفمند می‌شود تا آنان با هدایت تحصیلی عالمانه و عاقلانه در مسیر درست انتخاب رشته و مهارت‌آموزی گام بردارند.»آگاهی‌بخشی، همسو کردن آموزش‌نای علمی و عملی، جهت‌یابی شغلی دانش آموزان، افزایش اطمینان خاطر والدین دانش آموزان، علاقه‌مند نمودن دانش‌آموزان به حرف و فنون کاربردی راهبردی، معرفی مشاغل نو، خوشبین بودن به آینده شغلی برای دانش آموزان و در نهایت کمک به افزایش بهره‌وری آموزشی و رسیدن به جایگاه آموزشی و درآمدی دانش‌آموزان را از اهم اهداف طرح ملی ایران مهارت