29 دنبال‌ کننده
278.3 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

دیوایدر، روندر ، پروفر، مولدر

4.6 هزار بازدید 3 سال پیش

دستگاه سنگک اتومات

9.2 هزار بازدید 4 سال پیش

معرفی شرکت صنایع پخت مشهد

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش

پخت نان بربری اتوماتیک

17.7 هزار بازدید 5 سال پیش

الک کن آرد

2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

پخت نان لواش آذری

7.4 هزار بازدید 5 سال پیش

نان تافتون سیستانی (بلوچی)

4 هزار بازدید 5 سال پیش

کانتینر سیار پخت نان

2 هزار بازدید 5 سال پیش

پخت نان تافتون اتومات

15.9 هزار بازدید 5 سال پیش

فر پخت شیرینی خانگی

11.5 هزار بازدید 5 سال پیش

نان لواش ایرانی در کره جنوبی

6.7 هزار بازدید 6 سال پیش

دستگاه پخت شیرینی

5.4 هزار بازدید 6 سال پیش

دستگاه پخت بربری

5.9 هزار بازدید 6 سال پیش

دستگاه پخت نان سنگک اتومات

14.1 هزار بازدید 7 سال پیش

دستگاه پخت نان سنگک

7.5 هزار بازدید 7 سال پیش

دستگاه پخت نان بربری اتوماتیک

11.3 هزار بازدید 7 سال پیش

دستگاه پخت نان لواش اتوماتیک

33 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر