اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 28 بهمن 1398 تعداد ویدیوها: 5 تعداد بازدید کل: 177

لینک‌های دیگر