281 دنبال‌ کننده
1.7 میلیون بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

فصل های کتاب : خلق و خوی و سیره اتابک ابوبکر - مردم شیراز در روزگار سعدی - تحصیل در بغداد - در بغداد - بازگشت به شیراز - روحیات و حال و سن سعدی در بازگشت به شیراز - پس از روزگار سلغوریان - درباره سفر به خراسان ، هند و کاشغر - درباره تخلص سعدی - بوستان وگلستان - سعدی شیخ شیراز

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
474 بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
6 هزار بازدید 2 سال پیش
14.8 هزار بازدید 3 سال پیش
253 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر