8 دنبال‌ کننده
137.7 هزار بازدید ویدیو

شبیه سازی معماری داخلی آپارتمان

674 بازدید 4 سال پیش

شبیه سازی معماری داخلی آپارتمان با نرم افزارهای Google SketchUp و Lumion 3D **** sheen-gallery.com

دیگر ویدیوها

ساب زدن سنگ

4.5 هزار بازدید 4 سال پیش

قالب بندی سقف

610 بازدید 4 سال پیش

آرماتوربندی سقف

3.4 هزار بازدید 4 سال پیش

ساخت دیوار حیاط و نصب درها

1.6 هزار بازدید 4 سال پیش

سنگ رمپ پارکینگ

6 هزار بازدید 4 سال پیش

فوم گذاری و بستن آرماتور حرارتی

3.7 هزار بازدید 4 سال پیش

ساختن رمپ پارکینگ

3.6 هزار بازدید 4 سال پیش

سنگ کردن دیوار حیاط

2.5 هزار بازدید 4 سال پیش

قالب بندی زیر پوتر برای بتن ریزی

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

سنگ فرش کف حیاط

6.1 هزار بازدید 4 سال پیش

دیوار آجری

4 هزار بازدید 4 سال پیش

دیوارکشی

711 بازدید 4 سال پیش

کرسی چینی دیوار

6.1 هزار بازدید 4 سال پیش

موزاییک فرش

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

بتن ریزی سقف

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

فوم بتن کردن کف

2.6 هزار بازدید 4 سال پیش

موزاییک فرش

2 هزار بازدید 4 سال پیش

قالب بندی سقف

880 بازدید 4 سال پیش

نصب هند ریل

966 بازدید 4 سال پیش

سنگ فرش پارکینگ

3.2 هزار بازدید 4 سال پیش

ساختن رمپ پارکینگ

3.3 هزار بازدید 4 سال پیش

سنگ فرش

3.6 هزار بازدید 4 سال پیش

ساخت حیاط

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

سفت کاری

863 بازدید 4 سال پیش

محوطه سازی میان 4 بلوک

367 بازدید 4 سال پیش

سنگ پله

3.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تیرچه سازی

958 بازدید 4 سال پیش

آرماتوربندی فونداسیون

6.5 هزار بازدید 4 سال پیش

بتن ریزی سقف

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

لوله کشی تاسیسات

6.2 هزار بازدید 4 سال پیش

گچ و خاک

5.2 هزار بازدید 4 سال پیش

گچ کاری

9.3 هزار بازدید 4 سال پیش

پیکور زدن

3.8 هزار بازدید 4 سال پیش

لوله کشی آب

5.5 هزار بازدید 4 سال پیش

لوله کشی خط اصلی آب

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

کندن کانال برای لوله ی آب

406 بازدید 4 سال پیش

بتن ریزی سقف ششم

918 بازدید 4 سال پیش

گچ کاری

9.7 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر