سعی در معرفی فیلم های آموزشی و به روز در حوزه منابع انسانی دارد.

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست دکتر شهروز فرجاد-مشاور منابع انسانی ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 24 آذر 1395 تعداد ویدیوها: 2 تعداد بازدید کل: 521