85 دنبال‌ کننده
109.5 هزار بازدید ویدیو

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 117

1.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

سوپر ست و حرکت ترکیبی پارالاکس اسکات با تیبار و وزنه رو پنجه پا، حرکت دوم ترکیبی پا و بازو به علت نامتعادل بودن فشار بیشتری رو عضلات وارد کرده و باعث چربی سوزی میشود - مربی بین المللی شهاب علیخانی - منبع: سایت متا | www.meta4u.com

دیگر ویدیوها

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 117

1.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 116

1.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 113

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 112

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 110

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 109

1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 108

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 106

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 105

2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 104

1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 100

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 98

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 97

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 96

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 95

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش پارالاکس و فیتنس - تمرین 94

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و فیتنس - تمرین 92

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و کراس فیت - تمرین 83

2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و کراس فیت - تمرین 82

1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش بدنسازی و کراس فیت - تمرین 80

1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر