7 دنبال‌ کننده
61 هزار بازدید ویدیو
165 بازدید 1 سال پیش

چرخه کسب و کار نظریه اقتصاد دانان مکتب اتریش در مورد چرخه های کسب و کار

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

367 بازدید 2 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
9.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
10.5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
9.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر