اشتباهات رایج در بررسی های آماری

مدیریت امور هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز آموزش‌های مجازی، اقدام به برگزاری دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی «اشتباهات رایج در بررسی های آماری» نموده است که به مدت 9 ساعت در روز 27، 28 و 29 تیر 1400 ساعت 9:00 الی 12:00 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.