خانه کرد - عمارت آصف

302 بازدید ۱ سال پیش

دیگر ویدیوها

خانه کرد - عمارت آصف

302 بازدید ۱ سال پیش

اورامان-کردستان

399 بازدید ۱ سال پیش

قروه-کردستان

255 بازدید ۱ سال پیش

غار کرفتو-کردستان

126 بازدید ۱ سال پیش

سقز-کردستان

651 بازدید ۱ سال پیش

سروآباد-کردستان

199 بازدید ۱ سال پیش

سراب-قروه-کردستان

620 بازدید ۱ سال پیش

زیویه-کردستان

58 بازدید ۱ سال پیش

دیواندره-کردستان

191 بازدید ۱ سال پیش

اسب کورد-کردستان

472 بازدید ۱ سال پیش

کردستان

119 بازدید ۱ سال پیش

پالنگان-کامیاران-کردستان

420 بازدید ۱ سال پیش

بیجار-کردستان

285 بازدید ۱ سال پیش

بانه-کردستان

166 بازدید ۱ سال پیش

کردستان-هورامان-oraman

422 بازدید ۱ سال پیش

موزه-سنندج-کردستان

289 بازدید ۱ سال پیش

زریوار-کردستان-مریوان

984 بازدید ۱ سال پیش

آبیدر-کردستان-سنندج

1.6 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر