2 دنبال‌ کننده
847 بازدید ویدیو
838 بازدید 8 ماه پیش

صبح یعنی تلاش برای هدفها، تلاش برای هدفهای بزرگ و بلندپروازانه، هدفهای متفاوت و منحصر به فرد ..... اینجا تلاش هرگز متوقف نمیشه، این راهیه که بیش از 90 سال رفتیم، راهیه که هیچ وقت متوقف نمیشه اینجا همانجاست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آخرین ویدیوها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

838 بازدید 8 ماه پیش

صبح یعنی تلاش برای هدفها، تلاش برای هدفهای بزرگ و بلندپروازانه، هدفهای متفاوت و منحصر به فرد ..... اینجا تلاش هرگز متوقف نمیشه، این راهیه که بیش از 90 سال رفتیم، راهیه که هیچ وقت متوقف نمیشه اینجا همانجاست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر