90 دنبال‌ کننده
25.8 هزار بازدید ویدیو

عربی هفتم 990912

6 بازدید 1 روز پیش

دبیرستان میعاد نور استاد ایرانشاهی

آخرین ویدیوها

فیلم

هنر - 5 مهر - پایه نهم

15 بازدید 2 ماه پیش

هنر - 5 مهر - پایه نهم-

دیگر ویدیوها

عربی هفتم 990912

6 بازدید 1 روز پیش

زبان هفتم 990912

4 بازدید 1 روز پیش

نهم عربی 12 آذر

7 بازدید 1 روز پیش

اجتماعی هفتم 990910

3 بازدید 3 روز پیش

ریاضی هفتم 990909 تایم دوم

13 بازدید 4 روز پیش

نهم زبان 8آذر

9 بازدید 5 روز پیش

نهم علوم هشتم آذر

11 بازدید 5 روز پیش

هشتم زبان 8 آذر

5 بازدید 5 روز پیش

هشتم ریاضی زنگ اول 8 آذر

12 بازدید 5 روز پیش

علوم هفتم تایم دوم 990903

4 بازدید 1 هفته پیش

مشاوره هفتم 990903

1 بازدید 1 هفته پیش

علوم هفتم تایم اول 990903

5 بازدید 1 هفته پیش

هشتم ریاضی 2 آذر

13 بازدید 1 هفته پیش

هشتم علوم زنگ دوم2 آذر

8 بازدید 1 هفته پیش

هشتم علوم زنگ اول

10 بازدید 1 هفته پیش

هشتم ریاضی زنگ اول

5 بازدید 1 هفته پیش

نهم ریاضی 2 آذر

11 بازدید 1 هفته پیش

نهم ادبیات 2 آذر

5 بازدید 1 هفته پیش

ریاضی هفتم 990902 تایم دوم

13 بازدید 1 هفته پیش

ادبیات هفتم 990902

4 بازدید 1 هفته پیش

ریاضی هفتم 990902 تایم اول

2 بازدید 1 هفته پیش

هشتم خداحافظی.mp4

12 بازدید 1 هفته پیش

هشتم 1 اذر زنگ دوم

7 بازدید 1 هفته پیش

هشتم ریاضی 1 آذرزنگ 1.mp4

6 بازدید 1 هفته پیش

هشتم زبان 1 آذر.mp4

5 بازدید 1 هفته پیش

دینی 1 اذر

2 بازدید 1 هفته پیش

علوم 1 اذر

9 بازدید 1 هفته پیش

علوم هفتم یک آذر ماه

10 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر