204 دنبال‌ کننده
365.8 هزار بازدید ویدیو
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش

انتخاب ترامپ در امریکا یک پدیده بوده او خودش آنچیزی که می گوید و عملی که می کند همان است چهره واقعی اش را نشان می دهد . مهم این است آنهایی که ایشان را آنتخاب کردند مردم امریکا بودند . در مورد ایران نظرشون این است که جامعه ایران جامعه سیاست زاده ای است . ما نباید انتظار داشته باشیم دشمن بیاد مشکل ما را حل کند و ...

دیگر ویدیوها

6.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4 هزار بازدید 4 سال پیش
315 بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
10.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
21 هزار بازدید 4 سال پیش
355 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر