13 دنبال‌ کننده
5.6 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

ارزیابی اطلاعات

132 بازدید ۹ ماه پیش

اینترنت اشیاء در CRM

83 بازدید ۱۱ ماه پیش

به اشتراک گذاری دانش

94 بازدید ۱۱ ماه پیش

سازمانهای دانشی

107 بازدید ۱۱ ماه پیش

مدیریت دانش توزیع شده

125 بازدید ۱۱ ماه پیش

مدیریت دانش مشتری

142 بازدید ۱۱ ماه پیش

مثال عملی از OLAP

93 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر