پخش زنده جلسات

0 | 0 بازدید کل
گزارش تخلف
اشتراک گذاری

یکشنبه و چهارشنبه، 11 صبح: تفصیل کتاب کار شنبه، ساعت 6 بعدظهر: رهبری به سبک ست گادین