18 دنبال‌ کننده
51.1 هزار بازدید ویدیو

آموزش شیردهی - قسمت دوم

2.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

شیر دهی به نوزاد به روش گهواره ای متقابل یا Cross Cradle Position ارائه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش سلامت مادر و کودک

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

هفته بیست و سوم بارداری

339 بازدید 7 ماه پیش

هفته بیست و دوم بارداری

243 بازدید 7 ماه پیش

هفته بیست و یکم بارداری

269 بازدید 7 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت دهم

556 بازدید 8 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت نهم

389 بازدید 8 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت هشتم

282 بازدید 9 ماه پیش

هفته بیستم بارداری

715 بازدید 9 ماه پیش

جنین هفته سیزدهم بارداری

2.8 هزار بازدید 9 ماه پیش

جنین هفته دوازدهم بارداری

2.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت هفتم

411 بازدید 9 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت ششم

4.9 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت پنجم

941 بازدید 9 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت چهارم

314 بازدید 9 ماه پیش

جنین هفته یازدهم بارداری

2 هزار بازدید 9 ماه پیش

جنین هفته دهم بارداری

2.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت سوم

665 بازدید 10 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت دوم

2.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت اول

3.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

هفته نوزدهم بارداری

286 بازدید 10 ماه پیش

هفته هجدهم بارداری

391 بازدید 10 ماه پیش

هفته هفدهم بارداری

520 بازدید 10 ماه پیش

هفته شانزدهم بارداری

890 بازدید 10 ماه پیش

جنین هفته نهم بارداری

2.1 هزار بازدید 10 ماه پیش

جنین هفته هشتم بارداری

2 هزار بازدید 10 ماه پیش

جنین هفته هفتم بارداری

2.9 هزار بازدید 11 ماه پیش

جنین هفته ششم بارداری

2 هزار بازدید 11 ماه پیش

جنین هفته پنجم بارداری

2.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

جنین هفته چهارم بارداری

1.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

هفته پانزدهم بارداری

788 بازدید 11 ماه پیش

هفته چهاردهم بارداری

513 بازدید 11 ماه پیش

جنین هفته سوم بارداری

835 بازدید 1 سال پیش

جنین هفته اول و دوم بارداری

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

هفته سیزدهم بارداری

399 بازدید 1 سال پیش

هفته دوازدهم بارداری

589 بازدید 1 سال پیش

هفته یازدهم بارداری

610 بازدید 1 سال پیش

هفته دهم بارداری

704 بازدید 1 سال پیش

هفته نهم بارداری

568 بازدید 1 سال پیش

هفته هشتم بارداری

599 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر