32 دنبال‌ کننده
88.8 هزار بازدید ویدیو
7.3 هزار بازدید 1 سال پیش

شیر دهی به نوزاد به روش گهواره ای متقابل یا Cross Cradle Position ارائه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش سلامت مادر و کودک

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

585 بازدید 1 سال پیش
284 بازدید 1 سال پیش
390 بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
513 بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
4.6 هزار بازدید 1 سال پیش
3.2 هزار بازدید 1 سال پیش
775 بازدید 1 سال پیش
12.3 هزار بازدید 1 سال پیش
2.1 هزار بازدید 1 سال پیش
552 بازدید 1 سال پیش
3.3 هزار بازدید 1 سال پیش
3.8 هزار بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
7.3 هزار بازدید 1 سال پیش
8.7 هزار بازدید 1 سال پیش
312 بازدید 1 سال پیش
439 بازدید 1 سال پیش
702 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش
4.3 هزار بازدید 1 سال پیش
2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
3.3 هزار بازدید 1 سال پیش
1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
937 بازدید 1 سال پیش
591 بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 2 سال پیش
437 بازدید 2 سال پیش
748 بازدید 2 سال پیش
805 بازدید 2 سال پیش
852 بازدید 2 سال پیش
763 بازدید 2 سال پیش
792 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر