12 دنبال‌ کننده
18.9 هزار بازدید ویدیو

آموزش شیردهی - قسمت دوم

171 بازدید ۱ ماه پیش

شیر دهی به نوزاد به روش گهواره ای متقابل یا Cross Cradle Position ارائه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش سلامت مادر و کودک

دیگر ویدیوها

آموزش شیردهی - قسمت هشتم

71 بازدید ۲ هفته پیش

هفته بیستم بارداری

227 بازدید ۲ هفته پیش

جنین هفته سیزدهم بارداری

633 بازدید ۲ هفته پیش

جنین هفته دوازدهم بارداری

813 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش شیردهی - قسمت هفتم

33 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش شیردهی - قسمت ششم

111 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش شیردهی - قسمت پنجم

55 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش شیردهی - قسمت چهارم

46 بازدید ۱ ماه پیش

جنین هفته یازدهم بارداری

680 بازدید ۱ ماه پیش

جنین هفته دهم بارداری

669 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت سوم

61 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت دوم

171 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت اول

126 بازدید ۱ ماه پیش

هفته نوزدهم بارداری

175 بازدید ۱ ماه پیش

هفته هجدهم بارداری

265 بازدید ۱ ماه پیش

هفته هفدهم بارداری

213 بازدید ۱ ماه پیش

هفته شانزدهم بارداری

422 بازدید ۱ ماه پیش

جنین هفته نهم بارداری

1.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

جنین هفته هشتم بارداری

1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

جنین هفته هفتم بارداری

1.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

جنین هفته ششم بارداری

974 بازدید ۲ ماه پیش

جنین هفته پنجم بارداری

1.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

جنین هفته چهارم بارداری

1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

هفته پانزدهم بارداری

610 بازدید ۳ ماه پیش

هفته چهاردهم بارداری

246 بازدید ۳ ماه پیش

جنین هفته سوم بارداری

433 بازدید ۳ ماه پیش

هفته سیزدهم بارداری

239 بازدید ۳ ماه پیش

هفته دوازدهم بارداری

319 بازدید ۳ ماه پیش

هفته یازدهم بارداری

352 بازدید ۳ ماه پیش

هفته دهم بارداری

434 بازدید ۴ ماه پیش

هفته نهم بارداری

379 بازدید ۴ ماه پیش

هفته هشتم بارداری

417 بازدید ۴ ماه پیش

هفته هفتم بارداری

175 بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر