16 دنبال‌ کننده
35.2 هزار بازدید ویدیو

آموزش شیردهی - قسمت دوم

825 بازدید 5 ماه پیش

شیر دهی به نوزاد به روش گهواره ای متقابل یا Cross Cradle Position ارائه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش سلامت مادر و کودک

دیگر ویدیوها

هفته بیست و سوم بارداری

240 بازدید 2 ماه پیش

هفته بیست و دوم بارداری

206 بازدید 2 ماه پیش

هفته بیست و یکم بارداری

211 بازدید 2 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت دهم

171 بازدید 3 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت نهم

136 بازدید 3 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت هشتم

162 بازدید 4 ماه پیش

هفته بیستم بارداری

541 بازدید 4 ماه پیش

جنین هفته سیزدهم بارداری

2.2 هزار بازدید 4 ماه پیش

جنین هفته دوازدهم بارداری

1.8 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت هفتم

190 بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت ششم

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت پنجم

247 بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت چهارم

154 بازدید 5 ماه پیش

جنین هفته یازدهم بارداری

1.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

جنین هفته دهم بارداری

1.9 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت سوم

270 بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت دوم

825 بازدید 5 ماه پیش

آموزش شیردهی - قسمت اول

855 بازدید 5 ماه پیش

هفته نوزدهم بارداری

264 بازدید 5 ماه پیش

هفته هجدهم بارداری

343 بازدید 5 ماه پیش

هفته هفدهم بارداری

402 بازدید 5 ماه پیش

هفته شانزدهم بارداری

653 بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته نهم بارداری

2 هزار بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته هشتم بارداری

1.8 هزار بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته هفتم بارداری

2.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته ششم بارداری

1.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته پنجم بارداری

1.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

جنین هفته چهارم بارداری

1.2 هزار بازدید 7 ماه پیش

هفته پانزدهم بارداری

730 بازدید 7 ماه پیش

هفته چهاردهم بارداری

428 بازدید 7 ماه پیش

جنین هفته سوم بارداری

638 بازدید 7 ماه پیش

جنین هفته اول و دوم بارداری

1 هزار بازدید 7 ماه پیش

هفته سیزدهم بارداری

337 بازدید 7 ماه پیش

هفته دوازدهم بارداری

468 بازدید 7 ماه پیش

هفته یازدهم بارداری

522 بازدید 7 ماه پیش

هفته دهم بارداری

602 بازدید 8 ماه پیش

هفته نهم بارداری

490 بازدید 8 ماه پیش

هفته هشتم بارداری

546 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر