در حال بارگذاری
 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 10.8هزار
  بازدید

سایت اخبار بازی مینوت

سایت مینوت یک پایگاه خبری بازی و تکنولوژی است که روزانه حدود 100 خبر در مورد بازی و تکنولوژی دریافت میکند امیدواریم که رضایت شما را به دست آورده باشیم. (با ما در تماس باشید)

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سایت مینوت یک پایگاه خبری بازی و تکنولوژی است که روزانه حدود 100 خبر در مورد بازی و تکنولوژی دریافت میکند امیدواریم که رضایت شما را به دست آورده باشیم. (با ما در تماس باشید)

 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 10.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 1

  435 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: http://www.youtube.com/user/Reaves480/videos Intro made by Niclas Lundberg on vimeo: http://vimeo.com/user3131020 Background art: http://pklklmike.deviantart.com/ Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 2

  138 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: http://www.youtube.com/user/Reaves480/videos Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 3

  81 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: http://www.youtube.com/user/Reaves480/videos Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 4

  58 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 5

  73 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 6

  50 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 7

  54 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 8

  152 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 11

  39 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail How to test a mic: http://www.youtube.com/watch?v=V1Tscr5QxW4 Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 SK intro by: http://www.youtube.com/user/Fierce0Deity0Link Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.co

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 12

  33 بازدید

  Link to the new announcer: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=87353514 Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 SK intro by: http://www.youtube.com/user/Fierce0Deity0Link Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 13

  21 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 14

  87 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 15

  125 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 190

  83 بازدید

  CD4.0 Tickets: All days: moonduck.tv/cd4/3dayticket Individual tickets: http://moonduck.tv/cd4 Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://www.dotacinema.com/fail Check out our stuff in the stores! DotaCinema Chest: http://www.dota2.com/store/itemdetails/10930 Juggernaut: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20662 Pudge: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20439 Invoker: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20415 Sven: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20303 Capta

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 191

  89 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://www.dotacinema.com/fail CD4.0 Tickets: All days: moonduck.tv/cd4/3dayticket Individual tickets: http://moonduck.tv/cd4 Check out our stuff in the stores! DotaCinema Chest: http://www.dota2.com/store/itemdetails/10930 Juggernaut: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20662 Pudge: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20439 Invoker: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20415 Sven: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20303 Capta

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 189

  57 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://www.dotacinema.com/fail Check out our stuff in the stores! DotaCinema Chest: http://www.dota2.com/store/itemdetails/10930 Juggernaut: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20662 Pudge: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20439 Invoker: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20415 Sven: http://www.dota2.com/store/itemdetails/20303 Captains Draft 3.0 Chest: http://www.dota2.com/store/itemdetails/11780 Check out SirActionSlacks: ht

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 9

  46 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Dota 2 Fails of the Week - Ep. 10

  39 بازدید

  Want to be in our fails of the week series? Submit your fails at http://dotacinema.com/fail Check out Reaves: https://www.youtube.com/user/Reaves480 SK intro by: http://www.youtube.com/user/Fierce0Deity0Link Background art album: http://www.playdota.com/forums/album.php?albumid=4651 Facebook: http://www.facebook.com/DotaCinema Website: http://www.dotacinema.com stream: http://www.own3d.tv/dotacinema T-shirts: http://dotacinema.spreadshirt.com Twitter: http://www.twitter.com/dotacinema -

 • Black Mirror - Season 4 | Official Trailer [HD] | Netflix

  120 بازدید

  It’s hard to imagine a bright future, but we must. Charlie Brooker’s Black Mirror is now streaming on Netflix. Watch Black Mirror on Netflix: https://www.netflix.com/title/70264888 SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world’s leading Internet television network with over 100 million members in over 190 countries enjoying more than 125 million hours of TV shows and movies per day, including original series, documentaries and feature films. Members can watch as much as they want,

 • HUSKAR ON FIRE - PRO HUSKAR WITH SILVER EDGE - Dota 2

  454 بازدید

  Subscribe : http://bit.ly/JoinOnlyBrothers Submit your clip fail/comeback/Amazing Builds etc : https://goo.gl/8BoC8D OnlyBrothers Dota 2 Social Midia : Twitter : https://twitter.com/OnlyBrothers Facebook Page : facebook.com/OnlyBrothersGamers/ Facebook Group : www.facebook.com/groups/OnlyBrothersDota2/ - Miracle- Playlists! • Miracle- 9000 MMR - Gameplays : http://goo.gl/1NWGH4 • Miracle- Shadow Fiend : https://goo.gl/cbprgj • Miracle- Invoker : https://goo.gl/V

 • Setting up the app and routes - Ep1 - SPA Laravel Angular

  20 بازدید

  In this tutorial, the first of the series, I will show you how to setup an Angular JS application in Laravel using Elixit and then setup the basic routes.

 • Laravel Angular Tutorial part 2

  46 بازدید

  Laravel Angular Tutorial part

 • Laravel Angular Tutorial part (1)

  66 بازدید

  Laravel Angular Tutorial https://github.com/edwardlorilla/laravel_angular_course Laravel 5 AngularJS backend (REST API), AngularJS application structure, AngularJS app.js, AngularJS controllers employees.js, Displaying data from the REST API using AngularJS, AngularJS form validation,

 • Angular4 Frontend and Laravel5.4 Backend CRUD using Service API - Part 1

  63 بازدید

  Learn the basics of creating web application using the widely used web technologies such as Angular 4 for frontend and Laravel5.4 for backend, with CRUD functionalities, MySQL as database and connection via service API. PART 01 0:00 - Project Intro ( PROFILE ) 3:22 - NodeJS & NPM Installation 5:23 - Angular CLI Installation 7:59 - Installing dependencies in Angular (Bootstrap & JQuery) 14:29 - Generating Component files in Angular 20:42 - Creating Bootstrap Navbar

 • Laravel and Angular Together

  49 بازدید

  This short course will teach you how you can use Angular 4 and Laravel together without sacrificing any of the inbuilt features that Laravel and Angular provide us. Final project link: https://github.com/nechar/Angular-Laravel

 • آموزش انگولار 4 قسمت اول - معرفی و تنظیمات اولیه (Angular 4 , 5)

  327 بازدید

  در تلگرام به ما بپیوندید: https://t.me/joinchat/BYjzZkQc6zIAiZ8WqN1EFA در این قسمت با انگولار و طرز راه اندازی مقدماتی جهت شروع برنامه نویسی اشنا میشوید https://www.vexels.com/vectors/preview/78669/seattle-skyline-silhouette" Seattle skyline silhouette | designed by Vexels

 • Call of Duty WW2 - Official Story Trailer

  419 بازدید

  Call of Duty WW2 - Official Story Campaign Trailer Like my page on Facebook: https://www.facebook.com/mathchief/ SUBSCRIBE: http://bit.ly/14hihfM Gaming News: http://bit.ly/1dpZsqd My twitter: https://twitter.com/MathChief11

 • Dota 2 WTF Moments 261

  523 بازدید

  SEND MOMENT!:https://goo.gl/BHiL8k SUBSCRIBE:https://www.youtube.com/channel/UCrqhVQkycRhlhV8E0nVhRKA?sub_confirmation=1 Dota 2 WTF Moments 260 Dota 2 Watafak Moments 260 / Dota WTF 260 / WTF 260 / Dota Watafak New Episode Dota WTF present you funny moments, WTF, OMG moments, amazing tactics and strategy, crazy combos and much more from the game Dota 2! Dota 2 is a free-to-play multiplayer online battle arena (MOBA) video game developed and published by Valve Corporation. The game is the stand-alone se

 • Dota 2 WTF Moments 267

  647 بازدید

  Подписка и лайк! dota wtf, dota omg, dota funny, дота втф, дота приколы, турниры дота, Dota WTF is a wtf or watafak moments and compilations from Funny Moment, Fail Moment, Thug Life Moment, Amazing Moment, Watafak Moment, Rampage Moment, and more!

 • Dota 2 WTF Moments 262

  699 بازدید

  SEND MOMENTS: https://goo.gl/BHiL8k SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCrqhVQkycRhlhV8E0nVhRKA?sub_confirmation=1 Dota 2 WTF Moments 262 Dota 2 Watafak Moments 262 / Dota WTF 262 / WTF 262 / Dota Watafak New Episode Dota WTF present you funny moments, WTF, OMG moments, amazing tactics and strategy, crazy combos and much more from the game Dota 2! Dota 2 is a free-to-play multiplayer online battle arena (MOBA) video game developed and published by Valve Corporation. The game is the stand-alone s

 • DotA 2 - WTF Moments 263

  308 بازدید

  Jika Anda Mempunyai video menarik silahkan WhatsApp

 • Dota 2 WTF Moments 264

  662 بازدید

  Submit your Clip - https://goo.gl/R1qIyy Dota WTF is a wtf or watafak moments and compilations from Funny Moment, Fail Moment, Thug Life Moment, Amazing Moment, Watafak Moment, Rampage Moment, and more!